Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Φλώρινας Μέχρι 25 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων

Έγγραφο 4293/21-07-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται προσωρινός πίνακας με τις οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν εκ νέου στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και θα κληθούν (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης) να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Δίνεται προθεσμία, μέχρι την Δευτέρα 25-07-2016, για υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων. Μετά την εξέταση των γραπτών αντιρρήσεων από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, οι τοποθετήσεις θα αποσταλούν προς επικύρωση στη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4293/21-07-2016 (.pdf)
  2. Προσωρινός πίνακας με τις οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις (.pdf)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο