Ανακοίνωση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Δεκτών Υποψηφίων για την Επιλογή Υπευθύνου ΕΚΦΕ της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων, για την επιλογή Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΑΔΑ: 67Β94653ΠΣ-ΟΦΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΦΕ

 

 

Share and Enjoy !
Shares