Ανακοίνωση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Δεκτών Υποψηφίων για την επιλογή Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης δεκτών υποψηφίων, για την επιλογή Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΑΔΑ: Ω64Ο4653ΠΣ-ΛΒ1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Φ.Α.ΣΧ.Α.

 

Share and Enjoy !
Shares