Ανακοίνωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις από 11/6 έως και 15/6/2015

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει:

α) Αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που πληρούν ή δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και

β) Πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης και για τους δύο πίνακες.

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης από την Πέμπτη 11-06-2015 μέχρι την Δευτέρα 15-06-2015 και ώρα 14.00 μ.μ., στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Το διαβιβαστικό έγγραφο προς τα σχολεία

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο