Ανακοίνωση πίνακα υπεραριθμιών & κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα στη ΔΔΕ Φλώρινας Από 7 έως 13 Ιουλίου 2016 οι δηλώσεις κρίσης υπεραριθμίας από τους εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 4074/6-7-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο πίνακας υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα και καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 07-07-2016 μέχρι 13-07-2016, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας, (07-07-2016 μέχρι 13-07-2016) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που ανακοινώθηκαν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, ενώ από όσους δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ:
• (+1) σημαίνει ότι υπάρχει ένας υπεράριθμος εκπαιδευτικός, ενώ (-1) σημαίνει ένα οργανικό κενό.
• Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ04 τα κενά θα καλυφθούν με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφεται στον πίνακα.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Σχετικά έγγραφα:

 1. Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας (Αρ. Πρωτ.: 407406-07-2016) (.pdf)
 2. Πίνακας οργανικών κενών – υπεραριθμιών (.pdf)
 3. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (.doc)
 4. ΘΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (.doc)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο