ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ελεύθερη είσοδο σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία


άκουσε το άρθρο

Η ΕΛΜΕ Φλώρινας σας ενημερώνει ότι τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού-Τουρισμού με την οποία είχε καταργηθεί το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου των εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς Χώρους, σε Μνημεία και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο (ΦΕΚ 1954, τεύχος Β΄, 15-06-2012).

Πιο συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ 655, τεύχος Β΄, 21-03-2013 (Αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΜΔΜ/Φ32-Φ56/22714/10510/1259/276, άρθρο 5) προβλέπεται η επαναχορήγηση του δικαιώματος ελευθέρας εισόδου για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο. Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.

Η ΕΛΜΕ Φλώρινας είχε αποστείλει επιστολή με σχετικό αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας και την ΟΛΜΕ, στις 07-02-2013, το οποίο είχε κοινοποιηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες και τα γραφεία φορέων της Διεύθυνσης.

Δ.Σ. ΕΛΜΕ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares