Ανακοινοποιημένος πίνακας μορίων των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Κατόπιν της εξέτασης ένστασης εκπαιδευτικού, ανακοινοποιείται ο πίνακας με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή το σχολικό έτος 2023-2024.

ΔΔΕ Φλώρινας – Τμήμα Γ’ Προσωπικού
Πέτρου Σταύρος
Τηλ. 2385350546

Σχετικός πίνακας

Share and Enjoy !
Shares