Ανάκληση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: ΩΨ9Κ4653ΠΣ-ΧΝΙ – Ανάκληση της τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής και διάθεσης της για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]