Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2014 – 2015

Απόφαση 175426/!Δ2/29-10-2014/29-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ω9-ΞΜΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικές οι ΥΑ 148679/Δ2/18-09-2014 (ΑΔΑ: 744Y9-529), 155475/Δ2/29-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΘΕ9-ΙΒΚ), 157599/Δ2/01-10-2014 (ΑΔΑ: 726Λ9-ΓΩ4) και 165398/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ: 6ΨΙΝ9-ΤΒΗ), πρόσληψης αναπληρωτών στη Β/θμια Εκπαίδευση.

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στην έναντι αυτής αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων:

3. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων με μειωμένο ωράριο, επειδή, με μεταγενέστερη Υ.Α., προσλήφθηκαν στις εν λόγω περιοχές με πλήρες ωράριο:

4. Για τους κάτωθι εκπαιδευτικούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) επειδή επελέγησαν για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο