Ανάκληση μετάταξης εκπαιδευτικών Επανέρχονται στην εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 130936/Γ1/20-8-2015 (ΦΕΚ 861/Γ/25‐8‐2015, ΑΔΑ:6058465ΦΘ3‐ΟΧ7) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε την αριθ. 120501/Η/02‐09‐2013 (ΦΕΚ 995/Γ/5‐9‐2013) απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αφορά την μετάταξη των παρακάτω διοικητικών υπαλλήλων σε προσωποπαγείς θέσεις, κλάδων ΠΕ ΔΙΟΙΚ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων λόγω πλάνης προς τα πραγματικά περιστατικά ως εξής :

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares