Ανάκληση και Διακοπή Απόσπασης Εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση 136257/Η/29-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε τις με αριθ. πρωτ. Φ.910.28/123817/Η/1-8-2014 και Φ.910.28/123819/Η/1-8-2014 αποφάσεις απόσπασης και ανανέωσης απόσπασης αντίστοιχα, από 1 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 31 Αυγούστου 2015 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Β. Διακόπτουμε την απόσπαση μέχρι 31 Αυγούστου 2014 των παρακάτω εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λόγω απόσπασής τους στην Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘ:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο