Ανάκληση διορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού, Β/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΠΕ16.01 – Μουσικής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 110522/Δ2/15-7-2014 (ΦΕΚ 1236/Γ/16-9-2014, ΑΔΑ:6ΓΟΥ9-590 ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την υπ’ αριθμ. 110522/Δ2/15-07-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄ ), ανακαλείται, από 31-08-2004, ο διορισμός …………….

Ο τίτλος σπουδών του ανωτέρω, καθώς και τα αναγραφόμενα σε αυτόν, δεν επιβεβαιώνονται αρμοδίως ως ορθά, δεδομένου ότι δεν ανευρέθη στο αρχείο φοιτητών και πτυχιούχων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠ Αθηνών.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares