Ανάκληση Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΑΒΘ4653ΠΣ-39Λ – Ανάκληση Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου (αφορά στην εκπαιδευτικό Πουγαρίδου Ελισσάβετ του Κωνσταντίνου κλ. ΠΕ02) – σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο