Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2021-2022

Απόφαση 105749/Ε2/31-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε, τις 86774/E2/16-07-2021 και 97238/Ε2/05-08-2021 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. ως ακολούθως:

Β. Τροποποιούμε τις 86774/E2/16-07-2021 και 97238/Ε2/05-08-2021 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

Γ. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Δ. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Ε. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο