Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2021-2022

Απόφαση 97238/Ε2/05-08-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε, την 86774/E2/16-07-2021 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. ως ακολούθως:

Β. Τροποποιούμε την 86774/E2/16-07-2021 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

Γ. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο