Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ Για το διδακτικό έτος 2017-2018

 Απόφαση 140898/Ε2/25-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Β1. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

Β2. Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 124526/Ε2/20-7-2017 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

Γ1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο