Ανακλήσεις, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2018-2019

Απόφαση 169364/Ε2/10-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108623/Ε2/29-6-2018 και 140427/Ε2/29-8-2018 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών:

{……}

Β. Ακυρώνουμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 140427/Ε2/29-8-2018 ΥΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην ανάκληση απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

{……}

Γ. Αποσπούμε για εξαιρετικούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

{……}

Δ. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς για το διδακτικό έτος 2018-2019, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

{……}

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο