Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το 2014-2015

Απόφαση 167149/ΙΖ/15-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανακαλούμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών μετά από αίτησή τους, για το σχολικό έτος 2014-2015, οι οποίοι αποσπάστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 123821/ΙΖ/1-8-2014 και 140643/ΙΖ/5-9-2014 Υ.Α του ΥΠΑΙΘ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο