Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΕ

Απόφαση Κ-179/164356/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:Ω35Ι9-ΩΕ3) του Υπουργείου Παιδείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), (για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς και συνδυασμούς ως εξής:

Διαβάστε τα ονόματα των υποψηφίων

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]