Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 7-11-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 165456/Ε4/4-10-2018 (ΑΔΑ: 62ΝΚ4653ΠΣ-4Κ9) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακηρύσσουμε τους παρακάτω ως υποψηφίους για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ) των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ ως ακολούθως:

{……}

Διαβάστε την απόφαση με τους υποψήφιους

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο 151512/Ε4/13-9-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΔΛ4653ΠΣ-5Φ1)

Share and Enjoy !
Shares