Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών για το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 6870/07-10-2020 (ΑΔΑ: 97Π746ΜΤΛΗ-ΔΛΕ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Διαβάστε την απόφαση με τους υποψήφιους

Μετάβαση στο περιεχόμενο