Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας Για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 5714/21102022 (ΑΔΑ: Ψ4Χ946ΜΤΛΗ-5ΛΩ)

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας, κατά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

1) Ανεξάρτητος

1 Καπαρός Τσάφος Ευάγγελος του Δημητρίου (ΠΕ01)

2) Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Α.Κ.Ε./ Δ.Ε.

1 Γρούιου Ελένη του Γεωργίου (ΠΕ03)
2 Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου (ΠΕ03)
3 Μούζα Βασιλική του Δημητρίου (ΠΕ02)
4 Ξανθόπουλος Δαμιανός του Ανέστη (ΠΕ03)
5 Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου (ΠΕ88.02)

3) Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Φλώρινας (ΕΚΕΦ)

1 Γώγου Μαργαρίτα του Αθανασίου (ΠΕ80)
2 Νικολάου Νικόλαος του Πέτρου (ΠΕ82)
3 Ντόμπρου Βασιλική του Δημητρίου (ΠΕ02)
4 Πυργιλής Παντελεήμων του Παναγιώτη (ΠΕ88.03)
5 Σκενδέρη Ελένη του Στεφάνου (ΠΕ02)

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΟΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Share and Enjoy !
Shares