Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014

Απόφαση 6115/8-10-2014 (ΑΔΑ:6ΟΦ99-ΓΑΒ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε τα ονόματα των υποψηφίων ανά παράταξη

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο