Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 7-11-2018

Απόφαση 7931/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΔ4Δ4653ΠΣ-ΜΒ2) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανακηρύσσουμε ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας κατά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

{……}

Διαβάστε την απόφαση με τα ονόματα των υποψηφίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο