Ανακαλείται η πρόσληψη και η προϋπηρεσία αναπληρωτών αν αυτές πραγματοποιήθηκαν παρανόμως Περίπτωση αναπληρωτή που ήταν συνταξιούχος

Έγγραφο 167794/Ε2/21-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Με βάση το περιεχόμενο των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄), με την οποία στο άρθρο 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται η παρ. 13, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, μεταξύ άλλων δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή εκπαιδευτικού στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ως άνω διάταξη είναι ειδική ρυθμίζουσα αποκλειστικά τα ζητήματα διορισμού και πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης.

…………………………………………………………

“η Υπηρεσία μας θεωρεί κατ’ αρχήν ότι η ενδιαφερόμενη όφειλε να γνωρίζει τα κωλύματα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και της συνεπεία αυτής πρόσληψης, τα οποία εξάλλου επαναλαμβάνονται σε κάθε πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας από την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης του ν.3391/2005 στο πλαίσιο των οποίων υπέβαλε τις αιτήσεις της για ένταξη στους οικείους πίνακες και παρείχε την υπηρεσία της στην Β/θμια Εκπ/ση.”

…………………………………………………………

Συνεπώς, οι εν λόγω πράξεις, λόγω μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων έκδοσής τους, είναι ανακλητέες.

…………………………………………………………

“η διατήρηση σε ισχύ των πράξεων που εκδόθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις πρόσληψης, και η αποδοχή της παρανόμως κτηθείσας προϋπηρεσίας και η προσμέτρηση αυτής, στον ίδιο αξιολογικό πίνακα κατάταξης αναπληρωτών με τη νομίμως κτηθείσα προϋπηρεσία, αντιβαίνει στην αρχή της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, καθώς και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του συνόλου αυτών προς τη Διοίκηση. Ταυτόχρονα, καθιστά ανίσχυρες τις όποιες ειδικές διατάξεις κατάρτισης των πινάκων υποψήφιων αναπληρωτών, παρότι αυτές περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας.”

Διαβάστε το έγγραφο

ΣΣ : Ορισμένα στοιχεία από το έγγραφο δεν εμφανίζονται γιατί είναι προσωπικά δεδομένα

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]