Αλλαγή της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στους Τομείς Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ, για το 2013-2014

Απόφαση 67649/Γ2/2-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦ89-ΣΩΚ, ΦΕΚ 1227/Β/14-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 126773/Γ2/11-09-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2339 Β΄) που αφορά την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Τομέων Υγείας και Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014.

Διαβάστε την αρχική απόφαση

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο