Αλλαγή της απόφασης για τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ Θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Απόφαση Φ.253.1/97339/Α5/03-08-2022 (ΦΕΚ 4187/Β/08-08-2022, ΑΔΑ: 60Σ946ΜΤΛΗ-ΥΡΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ των ΠΑΝΤΕΙΟΥ και ΔΠΘ,
 • ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΔΠΘ,
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΠΘ,
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
 • ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ του ΔΠΘ,
 • ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

καθώς και στις στρατιωτικές σχολές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,
 • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και
 • στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο