Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Κ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 2014 -2015 Η έναρξή της μετατίθεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου 2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 97329/Δ2/19-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Επήλθε αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής των εργασιών της Κ΄ Συνόδου του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες της Κ’ Συνόδου θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στο χρονικό διάστημα από 6 Σεπτεμβρίου έως και 9 Σεπτεμβρίου 2015 και όχι στις αρχές Ιουλίου 2015, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στη σχετική εγκύκλιο. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία για λόγους που αφορούν στο γενικότερο προγραμματισμό των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση με την κυρία Κατερίνα Κωνσταντίνου, υπεύθυνη για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» (τηλ. επικοινωνίας: 210-36.92.411).

Διαβάστε το έγγραφο

Σχετική ανάρτηση