Αλλαγές στις διευθύνσεις (URL) των ηλεκτρονικών τάξεων (meeting room) των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας από τη Δευτέρα 16-11-2020 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Κυριακή 15/11/2020 – Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ιστοσελίδας webex.sch.gr λόγω αναβάθμισης

Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης στην υπηρεσία «Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς», η υπηρεσία θα παραμείνει προσωρινά ανενεργή μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση θα επηρεάσει τους λογαριασμούς WebEx εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση σε συγκεκριμένες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν έχετε οργανική θέση σε μία από αυτές τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τότε παρακαλούμε να επισκεφθείτε και πάλι το https://webex.sch.gr επιλογή «Σύνδεση μόνο για Εκπαιδευτικούς» μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, ώστε να ενημερωθείτε για τη νέα διεύθυνση (URL) της ηλεκτρονικής τάξης (meeting room), την οποία πρέπει να κοινοποιήσετε μόνο στους μαθητές σας.

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί WebEx των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δεν επηρεάζονται.

Πίνακας Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αλλάζουν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτικών λόγω αναβάθμισης υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης

Πηγή : Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Μετάβαση στο περιεχόμενο