Αλλαγές στην εγκύκλιο των μεταθέσεων 2014 προαναγγέλλει η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας

Με mail που απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Πέμπτη 17-4-2014, 14:00) η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρει τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε πως από την Τρίτη 22/4/2014 θα ακολουθήσει ανακοινοποίηση στο ορθό ή διευκρίνιση στις εγκυκλίους των μεταθέσεων στο μέρος που αφορά στην Ειδική Αγωγή για τα παρακάτω σημεία:

  • Στην παράγραφο 1 (η), η πρόταση : «δικαίωμα μετάθεσης έχουν μόνο οι ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ11» που εκ λάθους έχει αναγραφεί, θα αντικατασταθεί από όσα ορίζει το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν. 3699/2008.
  • Στην παράγραφο 3, η πρόταση : «οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2014 ένα (1) έτος υπηρεσίας» επαναδιατυπώνεται για αποφυγή παρερμηνειών ως : «οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπηρετήσει την οργανική τους τουλάχιστον για ένα (1) έτος».
  • Στην παράγραφο 5, η πρόταση : «δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μετάθεσης σε Τμήματα Ένταξης επειδή δεν έχουν συσταθεί θέσεις σε αυτά» αποσύρεται.»

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο