Αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ Σύμφωνα με προωθούμενο προς υπογραφή προεδρικό διάταγμα


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ4/227407/Δ4/22-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ενόψει της έκδοσης νέου π.δ. με το οποίο ρυθμίζονται θέματα αξιολόγησης:

(α) των μαθητών των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016
(β) των μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 για τη Γ΄ τάξη Ημερήσιων ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 σχ. έτους 2017-2018 και
(γ) των μαθητών της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ του ν.4186/2013

σας αποστέλλουμε σχετική εγκύκλιο ενημέρωσης σύμφωνα με διατάξεις του προωθούμενου π.δ., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και διατάξεις που ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο αντίστοιχες του π.δ. 56/2016 (Α΄ 93), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2018

Το ΠΔ που τελικά εκδόθηκε είναι το 40/2018 (ΦΕΚ 76/Α/30-4-2018)