Αλλαγές στη λειτουργία των Επιτροπών Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Μετά την ισχύ του νόμου για τις νέες υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 201186 /Δ7/22-11-2018 (ΦΕΚ 5368/Β/29-11-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε τις με αριθμ. πρωτ. 4867/Γ2/28-8-1992 (ΦΕΚ Β΄ 629), 377/865/Γ1/18-9-1992 (ΦΕΚ Β΄ 577) και 107631/Γ7/2-10-2003 (ΦΕΚ Β΄ 1477) υπουργικές αποφάσεις και ορίζουμε ότι από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων ασκούνται για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από τον εκάστοτε Διευθυντή σχολικής μονάδας που συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή ως μέλος της, για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τον ένα εκ των δύο Διευθυντών σχολικών μονάδων, επίσης μέλη της ιδίας, και συγκεκριμένα από εκείνον της πολυπληθέστερης σε μαθητικό πληθυσμό σχολικής μονάδας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

{………}

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares