Αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών Γυμνασίου Τα διαγωνίσματα του α’ τετραμήνου μπορούν να διεξαχθούν κατά το β’ τετράμηνο


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 3245/Δ2/12-01-2021 (ΦΕΚ 47/Β/13-01-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2020-2021, εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία που προβλέπεται στην περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του πδ 126/2016, όπως ισχύει, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο.

Διαβάστε την απόφαση

Το ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) με ενσωματωμένες τις αλλαγές

Share and Enjoy !
Shares