Αλλαγές και προσθήκες βιβλίων σε ειδικότητες των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ Για τα αντίστοιχα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση Φ1/196028/Δ4/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΥΘΨ4653ΠΣ-6ΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ1/114659/Δ4/06-07-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018», ως εξής:

(Α1) Συμπλήρωση των βιβλίων της ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ ως ακολούθως:

(Α2) Συμπλήρωση των βιβλίων ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ ως ακολούθως:

(Β) την αντικατάσταση βιβλίων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

(Γ) την αντικατάσταση βιβλίου ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

Τα παραπάνω βιβλία θα εκτυπωθούν για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ και τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν τα αντίστοιχα μαθήματα για το σχολικό έτος 2017-2018.

Διαβάστε την απόφαση

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο