Πρόσκληση για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης για την κενούμενη θέση Διευθυντή στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας Αιτήσεις από Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΤΡ646ΜΤΛΗ-7ΛΚ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της εναπομείνασας κενούμενης θέσης Διευθυντή του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φλώρινας

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ 1ου Ε.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Αρχείο doc – 41 KB

Share and Enjoy !
Shares