Αιτήσεις Γονέων-Κηδεμόνων μαθητων Γυμνασίων για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014

Με την 125836/Γ7/10-9-2013 εγκύκλιό του, το ΥΠΑΙΘ καλεί τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών των Γυμνασίων να υποβάλουν αίτηση-δήλωση στο σχολείο που φοιτούν οι κηδεμονευόμενοί τους, αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προβλεπόμενα μαθήματα στα πλαίσια του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία είναι δομή της Αντισταθμιστικής Αγωγής/Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013, Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015-ΑΠ1», «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015-ΑΠ2» και «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015-ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνων

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο