Αγώνες ΑμεΑ στα πλαίσια των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 20471/ΓΔ4/8-2-2017 (ΑΔΑ:ΩΤ0Γ4653ΠΣ-Ψ9Δ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων προτείνει τη διεξαγωγή α) Κοινών αγώνων με τη δημιουργία μικτών ομάδων μεταξύ μαθητών ΣΜΕΑΕ και σχολείων γενικής εκπαίδευσης και β) Παράλληλων Αγώνων και Δραστηριοτήτων για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

  • Τα σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων δύνανται να εντάξουν στο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων κοινούς αγώνες, με τη δημιουργία μικτών ομάδων μεταξύ μαθητών αμφότερων των τύπων σχολείων.
  • Για τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από συνεννόηση με τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής (ΟΦΑ) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και όπου υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα κολύμβησης.
  • Για τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής προτείνεται η συμμετοχή στο «Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
  • Οι ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από συνεννόηση με τις οικείες ΟΦΑ, όταν προκηρύσσονται αγώνες Στίβου, Κολύμβησης, αθλοπαιδιών θα μπορούν να συμμετέχουν σε παράλληλες σειρές ή σε αγώνες ομαδικών αθλημάτων μεταξύ των ΣΜΕΑΕ ή με σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, την ίδια μέρα που έχουν οριστεί αγώνες.

Διαβάστε το έγγραφο