Αυτοδίκαιες απολύσεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΩΚΦ94653ΠΣ-ΩΔΝ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΑΔΑ: Ω9ΨΕ4653ΠΣ-ΒΔΖ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ που προσλήφθηκαν σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009808 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΑΔΑ: Ω1094653ΠΣ-6Μ0 – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Παράλληλης Στήριξης.

ΑΔΑ: ΩΥΗΗ4653ΠΣ-ΖΔΟ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου.

ΑΔΑ: Ω2ΨΥ4653ΠΣ-4ΚΩ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο