Αδειοδότηση Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Εγκύκλιος 51032/ΙΑ/12-4-2013


άκουσε το άρθρο

Διαβάστε τι ισχύει με βάση το νέο νομικό καθεστώς (ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/2012 και ν. 4111/2013 ΦΕΚ 18/Α/2013) για τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειδότησης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ποιος χορηγεί τις άδειες, τα σχετικά με την κτιριολογική υποδομή, τα απαιτούμενα παράβολα, την διδασκαλία στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών καθώς και την κατ’ οίκον διδασκαλία.

Αδειοδότηση Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Εγκύκλιος 51032/ΙΑ/12-4-2013 – Αρχείο pdf – 288 KB

Για κατάθεση αναγγελίας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον διδασκαλίας πατήστε εδώ.
Πληροφορίες : Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου, ώρες: 13:00 – 15:00, στα τηλέφωνα  210- 2709054-5-7-8-9

Για αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης πατήστε εδώ.
Πληροφορίες : Τμήμα Αδειοδότησης Δομών, ώρες: 12:00 – 16:00, στο 210 2709037 και στο 210 270 9125 έως και 9130

Share and Enjoy !
Shares