Άδειες μητρότητος εκπαιδευτικών που επανήλθαν από το καθεστώς διαθεσιμότητας

Έγγραφο 182132/Δ2/28-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Εκπαιδευτικοί που τελούσαν σε άδεια μητρότητας (κύησης-λοχείας) ή ανατροφής, το συνολικό διάστημα της οποίας δεν εξαντλήθηκε λόγω της θέσης αυτών σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την αριθμ.106520/Δ2/31-07-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υ.ΠΑΙ.Θ., και οι οποίοι επιστρέφουν στα καθήκοντά τους με Προσωρινές Διαταγές που εκδίδονται από Διοικητικά Εφετεία, δικαιούνται να λάβουν το υπόλοιπο της άδειας αυτής μέχρι την εξάντληση του συνολικού διαστήματος, όπως αυτό είχε καθοριστεί στην απόφαση χορήγησης της άδειας.
Διευκρινίζουμε ότι το διάστημα που μεσολάβησε υπολογίζεται στη συνολική διάρκεια της άδειας.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο