Άδεια άνευ αποδοχών και υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 156323/Ζ1/30-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο διαβιβάζεται το 29358/17-9-2014 έγγραφο του ΟΠΑΔ

Η υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι συνάρτηση των κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που διενεργούνται επί των αποδοχών τους.

  • Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο εξωτερικό στους οποίους καταβάλλονται τακτικές αποδοχές, και διενεργούνται επ’ αυτών κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης υπέρ Ο.Π.Α.Δ., είναι δικαιούχοι της παρεχόμενης περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας ούτε κοινοποίηση σε αυτή των σχετικών αποφάσεων.
  • Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό στους οποίους δεν καταβάλλονται τακτικές αποδοχές, δεν είναι δικαιούχοι περίθαλψης και η Υπηρεσία σας θα πρέπει να εφαρμόσει ότι ισχύει και για τις άδειες άνευ αποδοχών.

Για υπαλλήλους τελούντες σε άδεια άνευ αποδοχών ισχύουν τα κατωτέρω:

  1. Αναγραφή από την αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, στο ατομικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου ότι τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών, ο αριθμός της απόφασης και το χρονικό διάστημα αυτής.
  2. Ενημερώνεται εγγράφως ο υπάλληλος ότι : α) στην περίπτωση που επιθυμεί υγειονομική περίθαλψη καταβάλλει εξ ιδίων το σύνολο των εισφορών (ασφαλισμένου 2,55% % εργοδότου 5,1%) όπως αποτυπώνονται στο ενημερωτικό σημείωμα μισθοδοσίας του υπαλλήλου τον προηγούμενο μήνα από την έναρξη της αδείας άνευ αποδοχών, οι εισφορές κατατίθεται στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR 2601720290005029054593364 και οι ασφαλισμένοι με το παραστατικό κατάθεσης προσέρχονται στις Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. και ενημερώνουν για τη συνέχιση της ασφάλισής τους.
  3. Στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν υγειονομική περίθαλψη ενημερώνονται ώστε να καταθέσουν έγκαιρα και μετά την έναρξη της αδείας άνευ αποδοχών τα βιβλιάριά τους και τυχόν μελών τους στον Ο.Π.Α.Δ., ώστε να προβούμε σε αναστολή του δικαιώματος περίθαλψης. Ταυτόχρονα αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία τους ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου βιβλιαρίου, Α.Φ.Μ, ΑΜΚΑ, διάρκεια της αδείας άνευ αποδοχών ή η διάρκεια απόσπασης χωρίς καταβολή τακτικών αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή περί ασφάλισης ή μη κατά το χρόνο αδείας άνευ αποδοχών είναι οριστική και αφορά το συνολικό το χρονικό διάστημα της αδείας που αναφέρεται σε κάθε απόφαση χωρίς να μεταβάλλεται κατά περίπτωση.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares