9ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη Καίτης Λασκαρίδη Οι μαθητές μπορούν να υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2021

Έγγραφο Φ15/145570/Δ2/26-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει για το σχολικό έτος 2020-2021 τη διεξαγωγή του 9ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Πρωτόλειου Διηγήματος, που διοργανώνει το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με σκοπό να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων των Γυμνασίων και Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, χωρίς κόστος συμμετοχής για τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το έργο τους μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους ή ατομικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

……………………………………………………………………….

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αξιολογήσει την πρωτοτυπία, το λογοτεχνικό ύφος, την πλοκή και τη δομή του κειμένου. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία σε μαθητές Γυμνασίου και τρία σε μαθητές Λυκείου, συνοδευόμενα από αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο. Τα βραβευθέντα κείμενα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη www.laskaridisfoundation.org ενώ τα βραβεία ενδέχεται να απονεμηθούν σε ειδική τελετή.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο