7ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση Από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2015, στη Θεσσαλονίκη


άκουσε το άρθρο

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) ανακοινώνει τη διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου της με θέμα: «Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2015.

Ο μουσικός γραμματισμός είναι μια πολυδιάστατη δυναμική έννοια. Αφορά σε μουσικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Μετασχηματίζεται καθώς εμπλουτίζονται οι μουσικές εμπειρίες του ατόμου, αλλά και καθώς αλλάζουν και εξελίσσονται τα μουσικά περιβάλλοντα ενώ συνδέεται, μεταξύ άλλων, με συστήματα αξιών και με τη συμμετοχή στην πολιτισμική-κοινωνική ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο εγείρονται ερωτήματα, όπως: ποιες είναι οι διαστάσεις του μουσικού γραμματισμού και ποια είναι η φύση της μουσικής εμπειρίας την εποχή της παγκοσμιοποίησης; ποιοι είναι οι νέοι όροι στη μουσική επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή; η μουσική γεφυρώνει ή διαχωρίζει άτομα και ομάδες, και υπό ποιες συνθήκες; πώς τα νέα μουσικά περιβάλλοντα μετασχηματίζουν και διαμορφώνουν τις μουσικές μας ταυτότητες; με ποιους τρόπους η μουσική συνεισφέρει σήμερα στην ευημερία του ανθρώπου;

Επιπροσθέτως, και σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση, είναι σημαντικό να συζητήσουμε: τι πρέπει να γνωρίζουν και με ποιο τρόπο να προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί μουσικής τις μουσικές εμπειρίες των μαθητών τους; χρειάζεται να επανεξετάσουμε τα όρια μεταξύ της «σοβαρής» και της δημοφιλούς μουσικής; πρέπει να αναθεωρήσουμε τα μουσικά και παιδαγωγικά κριτήρια για τη διδασκαλία-μάθηση της μουσικής; μήπως πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στους τρόπους που οι μουσικές εμπειρίες δίνουν νόημα στον εαυτό μας και τον κόσμο;

Αναλυτικές πληροφορίες στον ιστότοπο : www.eeme.gr

Πηγή : e-yliko

 

Share and Enjoy !
Shares