6ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας «ACSTAC» «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης – Νοέμβριος 2017

Έγγραφο 157401/Δ2/26-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου  Μαθητικού Συνεδρίου του Ομίλου Επιστήμης και Τεχνολογίας (ACSTAC – Anatolia College Science & Technology Annual Conference) του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, στο χώρο του Αμερικανικού Κολλεγίου.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ACSTAC Start Day» στις 26 Νοεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου με σκοπό την ενημέρωση μαθητών, γονέων, καθηγητών για το ACSTAC, τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών και την εκπαίδευσή τους σε θέματα που σχετίζονται με την εκπόνηση και τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Επίσης, να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2017 και η προθεσμία υποβολής εργασιών είναι η 30η Μαρτίου 2017.

Το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο