Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα την αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των πολιτών μέσα από τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης

Eπιμορφωτική – ενημερωτική συνάντηση, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘‘Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων’’ με θέμα: «Η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των πολιτών μέσα από τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης», θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα, την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, στο ξενοδοχείο Πλειάδες (Δημ. Π. Παπαθανασίου, Φλώρινα).

Η Ατζέντα είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή. Ακολουθεί τις βασικές  κατευθύνσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης Ενηλίκων.
Μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία με τους εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, επιδιώκει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία, ένα βήμα προς τα εμπρός σε ομάδες πληθυσμού με χαμηλά προσόντα αλλά και να αυξήσει την συμμετοχή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Κεντρικά ζητήματα του Προγράμματος είναι:
α) Η διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση και η αύξηση συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση
β) Η αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
γ) Η βελτίωση της ποιότητας στην κατάρτιση και την εκπαίδευση
δ) Η αποκέντρωση – δικτύωση (ανάπτυξη περιφερειών μάθησης και τοπικών κέντρων μάθησης
μέσα από συνεργασίες και συνέργειες) και άλλα σχετικά με τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας και των Δήμων της.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, σημαντικά κείμενα για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές καθώς και την διάρθρωση αντίστοιχων ημερίδων σε άλλες Περιφέρειες:
http://www.europeanagenda.gr/index.php/news-menu.

Στόχος των 13 συνεδρίων-σεμιναρίων που υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα είναι η δημιουργία δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ο καλύτερος συντονισμός των εμπλεκομένων και η διάχυση των ωφελειών της συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Στο σεμινάριο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 29 (09: 00 – 19:30 ) και την Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014 (09:00 – 14:30) στη Φλώρινα, στο ξενοδοχείο Πλειάδες, Δημ. Π. Παπαθανασίου, Φλώρινα, 531 00. Έχουν κληθεί εκπρόσωποι του Υπουργείου, των Δήμων, της Περιφέρειας, Συλλόγων και Ενώσεων, Επιμελητηρίων κ.λπ.

Το πρόγραμμα της επιμορφωτικής – ενημερωτικής συνάντησης

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:
Το link για το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διημερίδας.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο