47ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2018 Κατάθεση συμμετοχών των μαθητών έως τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 στα σχολεία τους

Έγγραφο   Φ15/38689/Δ2 /7-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (Universal Post Union – Π.Τ.Ε.), ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι η χώρα μας, είναι ένας διεθνής οργανισμός που συγκαταλέγεται στους εξειδικευμένους διακυβερνητικούς οργανισμούς του Ο.Η.Ε. και έχει καθιερώσει με το Συνέδριο του Τόκυο το 1969 Διεθνή Διαγωνισμό επιστολικών εκθέσεων για νέους και νέες έως 15 ετών.

Ο διαγωνισμός αυτός έχει σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων για τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, να αναπτύξει την ικανότητά τους να συντάσσουν επιστολικές εκθέσεις, να καλλιεργήσει την οξύνοιά τους και να συμβάλει στη σύσφιξη των διεθνών σχέσεων φιλίας, που αποτελεί μία από τις βασικές αποστολές της Π.Τ.Ε.

Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2018 είναι : «Φαντάσου ότι είσαι ένα γράμμα που ταξιδεύει στον χρόνο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να μεταφέρεις σε εκείνους που θα σε διαβάσουν;»

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ηλικίας έως 15 ετών.

Οι εκθέσεις θα πρέπει να σταλούν σε έντυπη μορφή, ευανάγνωστες χειρόγραφες, να έχουν τη μορφή και τα χαρακτηριστικά μίας επιστολής (ημερομηνία, χαιρετισμός στην αρχή και στο κλείσιμο και υπογραφή), καθώς και περιεχόμενο με συνάφεια στο θέμα έως 1000 λέξεις, στην ελληνική γλώσσα. Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, για να διασφαλίσει την αμερόληπτη κρίση των εκθέσεων, παρακαλεί να μην υπάρχουν αναφορές στη χώρα των συμμετεχόντων μαθητών στις εκθέσεις τους. Το Διεθνές Γραφείο της Π.Τ.Ε. θα ορίσει μια διεθνή επιτροπή αξιολόγησης για να κρίνει τις εκθέσεις που θα λάβει και δε θα πληροφορηθεί τη χώρα προέλευσης των συμμετεχόντων μαθητών. Οι εκθέσεις θα κριθούν ως προς τη δομή ως επιστολή, τη συνάφεια στο θέμα, τη δημιουργικότητα και τη χρήση της γλώσσας.

Η κάθε έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγχρωμη φωτογραφία του υποψηφίου σε μορφή αρχείου jpeg (300 dpi minimum) και να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η τάξη φοίτησης και η ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος και ο αριθμός των περιεχομένων λέξεων της έκθεσης σε ξεχωριστή σελίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους έως τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 στο σχολείο τους, οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβαστούν έως την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 από τα σχολεία στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

H καλύτερη έκθεση, η οποία θα κριθεί σε εθνικό επίπεδο από επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα διαβιβαστεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο, 5 Μαΐου 2018 από το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης στο Διεθνές Γραφείο της Π.Τ.Ε., όπου θα γίνει η τελική κρίση των εκθέσεων των μαθητών από όλες τις χώρες.

Οι τρεις πρώτοι νικητές σε παγκόσμιο επίπεδο θα βραβευθούν με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος, με αργυρό ο δεύτερος και με χάλκινο ο τρίτος, καθώς και με πιστοποιητικά και άλλα βραβεία που προσφέρονται από την Π.Τ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται {….}

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-4-2018

Έγγραφο Φ15/65097/Δ2/24-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά εκατόν τριάντα (130) υποψήφιοι από Γυμνάσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ηλικίας μέχρι 15 ετών, και η Ομάδα Εργασίας αξιολόγησης των μαθητικών εκθέσεων έκρινε την έκθεση της μαθήτριας της Β΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς Γεωργίας Ευαγγελίδου, ως την καλύτερη.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο