41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 168400/Γ2/17-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) διοργανώνει το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της με θέμα: «Η αρχαία λυρική ποίηση και η διαχρονική της επίδραση».
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός») στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου 2014 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

  • Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ02.
  • Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ02.
  • Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων, κλάδου ΠΕ02.
  • Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, κλάδου ΠΕ02.
  • Τέσσερα (04) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Φ., τέσσερα (04) μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΦ και δεκαεπτά (17) εισηγητές (εκπαιδευτικοί ή Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδου ΠΕ02)
  • Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (ο ένας να είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. των κατά τόπους Συνδέσμων Φιλολόγων, όπου υπάρχουν)

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα επιλεγούν, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, με κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣ: ως εκ τούτου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις στις κατά τόπους ΔΔΕ).

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1 /17/81587/Δ1 /17-7- 2012 (Β’ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β’ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares