3η Δεκεμβρίου, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Ο εορτασμός της 3ης Δεκεμβρίου ως εθνικής αλλά και παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, μας παρέχει την ευκαιρία να υποστηρίξουμε ακόμα πιο δυναμικά την αύξηση του βαθμού ένταξής τους σε κάθε πτυχή της ζωής.

Σε διακηρυκτικό επίπεδο, έχουν υιοθετηθεί από την επίσημη Πολιτεία οι Κανόνες Ίσων Ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, ενώ ο νόμος 2430/1996 (ΦΕΚ 156/ τ. Α΄) διασφαλίζει την ουσιαστική αξιοποίηση της 3ης Δεκεμβρίου κάθε έτους στο πλαίσιο προώθησης των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Η προώθηση μέτρων για την αναπηρία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αποτελεί συνταγματική επιταγή υπό την προοπτική της ισότιμης ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και της ποιοτικής τους διαβίωσης. Η εκπαίδευση, που αποτελεί ισχυρό μέσο κοινωνικοποίησης δύναται να συμβάλλει καίρια στη δημιουργία μιας ενταξιακής κοινωνικής κουλτούρας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Σχολείου για Όλους» η διαφορετικότητα, σε όποιον τομέα της σχολικής ζωής κι αν εμφανίζεται, αποτελεί αφετηρία για ευαισθητοποίηση, διαφοροποίηση της μάθησης και περαιτέρω βελτίωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

Ειδικότερα, η αναγνώριση του δικαιώματος που έχουν τα άτομα με αναπηρία για ισότιμη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην εκπαίδευση ωθεί το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας σε αδιάλειπτη μέριμνα για την παροχή των κατάλληλων διδακτικών εμπειριών σε όλους τους μαθητές, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητές τους.

Η λειτουργία υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, όπως τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη στα σχολεία γενικής παιδείας καθώς επίσης και οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (υφιστάμενες όπως το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας και προτεινόμενες για ίδρυση όπως το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις) επιτρέπουν στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εκπαιδεύονται σε ένα «όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον» με απόλυτο σεβασμό στον ατομικό ρυθμό μάθησης.

Η έμπρακτη στήριξη του νέου τύπου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαφαίνεται από τη φετινή ίδρυση νέων σχολικών μονάδων (ΦΕΚ 2513/12-08-2016 τ. Β΄) σε διάφορες επαρχιακές πόλεις.

Επομένως, οι συντελούμενες εξελίξεις στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική συνιστούν ίσως την ευνοϊκότερη συγκυρία για την ίδρυση στην Φλώρινα Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του ίσα εκπαιδευτικά δικαιώματα με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου και ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους του Εσπερινού ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 159/06-09-2016 τ. Α΄).

Στην περίπτωση ευδοκίμησης της προτεινόμενης ίδρυσης, δεν θα υπάρχει πλέον λόγος για ευχολογικές διατυπώσεις σε επετειακές αφορμές, αλλά ουσιαστική υλοποίηση της δέσμευσής μας για την παροχή ισότιμης εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής μας.

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο