35ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2022 Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 9 Απριλίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ15/24819/Δ2/04-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, μετά από σχετική έγκριση του ΙΕΠ, προκηρύσσει τον 35ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας, ο  οποίος  θα  πραγματοποιηθεί  διαδικτυακά,  το  Σάββατο  9  Απριλίου  2022  σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑΛ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις, ως εξής :

  • Η πρώτη φάση της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε διαφορετική ώρα έναρξης για κάθε τάξη.
  • …………….

[…]

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να καταθέσουν σχετική δήλωση στην κατάλληλη ηλεκτρονική φόρμα, που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών : https://exams.eex.gr

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares