35ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Από 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα

Έγγραφο 173977/Δ2/17-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει το 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα: «Τα Μαθηματικά της Έρευνας και της Εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:

{……}

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) ΥΑ συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο